Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FB-1000E

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 1.000 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty CP đầu tư & Kỹ thuật môi trường tài nguyên ETC

Địa chỉ lắp đặt: KCN Hòa Xá , Nam Định

Năm lắp đặt: 2015

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V