Lò đốt rác công nghiệp
Lò đốt rác công nghiệp FSI-300

Công ty CP Môi trường VIỆT ÚC – KCN Lê Minh Xuân
TP.HCM, Năm 2010
Công suất: 300 kg rác/h

Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200

Công ty Cấp nước Bình Dương
Bình Dương , 2008
Công suất : 200 kg/h

Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000

Công ty Môi trường xanh
Bình Dương , 2007
Công suất lò đốt: 1.000 kg rác/h

Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V

Công ty Môi trường xanh Tp.HCM
TP.HCM , 2003
Công suất lò đốt: 1.000 kg rác/h

Trang: Về trước  1  2