Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FB-1000

Công dụng: Đốt chất thải công nghiệp rắn và lỏng

Công suất lò đốt: 1.000 kg/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty CP Môi trường THUẬN THÀNH

Địa chỉ lắp đặt: Gia Đông - Bắc Ninh

Năm lắp đặt: 2012

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V