Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác thùng quay FB-500R

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 500 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Tập đoàn Than-Khoáng sản VN (Vinacomin)

Địa chỉ lắp đặt: Quảng Ninh

Năm lắp đặt: 2013

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V