Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng

Công suất lò đốt: 1.000 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty TNHH HÙNG HƯNG MT XANH 

Địa chỉ lắp đặt: Bắc Ninh

Năm lắp đặt: 2013

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V