Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FSI-200E

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng

Công suất lò đốt: 200 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty TNHH phát triển TM&SX ĐẠI THẮNG 

Địa chỉ lắp đặt: Hải Phòng

Năm lắp đặt: 2012

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò đốt rác Đa năng FB-1500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp EFB-55