Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng

Công suất lò đốt: 1.000 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu Diesel oil

Khách hàng: Công ty CP MT CÔNG NGHIỆP XANH 

Địa chỉ lắp đặt: Vĩnh Phúc  

Năm lắp đặt: 2010

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò đốt rác công nghiệp FSI-1000
Lò đốt rác thùng quay FB-500R
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-200E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500E
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp FSI-300E
Lò đốt rác công nghiệp FSI-300A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-300