Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A

 

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 500 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Ngọc

Địa chỉ lắp đặt: Quế võ , Bác Ninh

Năm lắp đặt: 2015

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V