Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FSI-300A

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 300 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty CP Môi trường VIỆT ÚC – KCN Lê Minh Xuân

Địa chỉ lắp đặt: Tp.HCM

Năm lắp đặt: 2009

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò hủy xác gia súc - gia cầm LOGS-200
Lò đốt rác công nghiệp FBE-1000
Lò đốt rác công nghiệp LODA-12V