Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FB-1000

Công dụng: Đốt chất thải công nghiệp rắn và lỏng

Công suất lò đốt: 1.000 kg/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty CP Môi trường THUẬN THÀNH

Địa chỉ lắp đặt: Gia Đông - Bắc Ninh

Năm lắp đặt: 2012

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò đốt rác Đa năng FB-1500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp EFB-55