Lò đốt rác sinh hoạt

Lò đốt rác sinh hoạt MFI-200

 

Công dụng: Đốt rác thải sinh hoạt rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 5.000 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Ngọc

Địa chỉ lắp đặt: Quế võ , Bác Ninh

Năm lắp đặt: 2014