Lò đốt rác công nghiệp

Lò đốt rác công nghiệp FSI-300A

Công dụng: Đốt chất thải rắn và lỏng 

Công suất lò đốt: 300 kg rác/h

Đặc điểm: Đốt nhiên liệu dầu DO

Khách hàng: Công ty CP Môi trường VIỆT ÚC – KCN Lê Minh Xuân

Địa chỉ lắp đặt: Tp.HCM

Năm lắp đặt: 2009

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Lò đốt rác Đa năng FB-1500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000E
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FSI-500A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp FB-1000A
Lò đốt rác công nghiệp EFB-55