Dịch vụ

Đơn vị chuyên ngành Kỹ Thuật, chuyên Tư vấn – Thiết kế – Chế tạo – Lắp đặt – Cung cấp – Bảo trì
trong lĩnh vực Lò công nghiệp, Lò đốt rác công nghiệp, Y tế, Sinh hoạt trên toàn và ngoài lãnh thổ Việt Nam.