(theo laodong.vn) Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) nói rằng, hiện nay việc xử lý rác thải bằng chôn lấp trực tiếp vẫn còn nhiều. Các nhà khoa học cảnh báo hình thức xử lý này chủ yếu là để khuất mắt người dân.