(Theo Báo Long An Online)

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Long An dao động khoảng 725 – 850 tấn/ngày.

DSC 5319%20%281%29 Lò đốt rác FBE

Ngành chức năng kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác ở địa phương

Trong đó, có khoảng 400 tấn/ngày được thu gom, vận chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa. Cụ thể, một phần rác của các huyện Đức Hòa, Bến Lức (200 tấn/ngày), Thủ Thừa (30 tấn/ngày), Tân Trụ (15 tấn/ngày), Châu Thành (25 tấn/ngày), Thạnh Hóa (11 tấn/ngày), Tân Thạnh (9 tấn/ngày) và Tân An (110 tấn/ngày).

Ngoài ra, một phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Lức với khối lượng khoảng 100 tấn/ngày được xử lý tại Công ty Vietstar (huyện Củ Chi, TP.HCM); huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc khối lượng khoảng 150 tấn/ngày xử lý tại Nhà máy xử lý rác Đa Phước.

Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Tân Hưng khoảng 15 tấn/ngày được xử lý theo hình thức đốt tại Lò đốt của huyện Tân Hưng.

Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng khoảng 15 tấn/ngày được xử lý bằng hình thức ủ phân compost và chôn lấp tại Nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng.

Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường khoảng 30 tấn/ngày, được xử lý theo hình thức đốt tại Lò đốt rác thị xã Kiến Tường.

Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Đức Huệ khoảng 15 tấn/ngày được thu gom đem về bãi rác lộ thiên tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, từ thực trạng trên thì công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, công nghệ xử lý chưa bảo đảm về công tác bảo vệ môi trường.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Võ Minh Thành, để giải quyết tình trạng trên, từ năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 16/5/2019 về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Sau đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3558/KH-UBND, ngày 04/11/2021 về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2025 thay thế Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 16/5/2019.

Theo kế hoạch, để đáp ứng yêu cầu cũng như công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý rác, UBND tỉnh có chủ trương cho nâng công suất Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa lên 500 tấn/ngày và chuyển đổi công nghệ từ đốt gia nhiệt sang đốt rác phát điện. Mặt khác, tiếp nhận mới 3 nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt phát điện ở 3 huyện: Đức Hoà, Cần Giuộc, Thạnh Hóa với tổng công suất xử lý 750 tấn/ngày.

7685 R%C3%A1c th%E1%BA%A3i t%E1%BA%A1i ch%E1%BB%A3 ph%C6%B0%E1%BB%9Dng 1%2c TP T%C3%A2n An %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c thu gom %C4%91%C6%B0a v%E1%BB%81 nh%C3%A0 m%C3%A1y x%E1%BB%AD l%C3%BD r%C3%A1c T%C3%A2m Sinh Ngh%C4%A9a Lò đốt rác FBE

Hiện tại có khoảng 400 tấn chất thải rắn ở tỉnh được thu gom, vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (huyện Thạnh Hóa) để xử lý

Kết quả đến nay, Công ty Cổ phần Tâm Sinh Nghĩa đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2497/QĐ-UBND, ngày 22/7/2020 để công ty nâng công suất, chuyển đổi công nghệ. Hiện nay, công ty đã liên hệ các ngành của tỉnh hoàn thiện hồ sơ về công nghệ, lập quy hoạch để triển khai dự án.

Tuy nhiên, ông Võ Minh Thành cho biết, việc kêu gọi đầu tư mới 3 nhà máy xử lý rác gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa hoàn thành xúc tiến đầu tư. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư vào 3 vị trí quy hoạch nêu trên; đồng thời, phối hợp UBND TP.HCM hoàn thành đầu tư nhà máy xử lý rác tại Khu công nghệ Môi trường Xanh, huyện Thủ Thừa để đáp ứng yêu cầu xử lý rác trên địa bàn tỉnh./.

(Theo Báo Long An Online)